Welkom bij De Jordaan, mondzorg.
Om uw behandeling bij de tandarts en mondhygiënist, waar tegen toch al vaak wordt opgezien, zo aangenaam en gestructureerd mogelijk te laten verlopen, maken we gebruik van de volgende huisregels.

Afspraken en bereikbaarheid
Bij het maken van de afspraak aan de balie, krijgt u een afsprakenkaartje mee. U krijgt van ons, als extra service, ter herinnering een e-mail toegestuurd, let op deze kan de eerste keer in uw spam-inbox belanden. U kunt uw afspraak kosteloos wijzigen tot twee werkdagen van te voren. U heeft dan tot 13.30uur de tijd om uw afspraak te veranderen. Bij het telefonisch wijzigen van de afspraak krijgt u van ons een afspraakbevestiging per e-mail os sms toegestuurd. Let op, u kunt deze sms niet beantwoorden. Dit wordt niet door ons ontvangen.

Het niet nakomen of niet tijdig wijzigen van afspraken, zullen wij de eerste keer door de vingers zien. U heeft dan het “coulance budget” verbruikt. Vanaf een tweede keer zijn wij helaas genoodzaakt om kosten in rekening te brengen, als zijnde een geringe bijdrage in onze kosten. Als bijdrage in de kosten brengen wij € 1,00 per minuut in rekening, dus heeft u een afspraak van 30 minuten, is dat € 30, afspraak van 40 minuten € 40 enzovoort.
N.B. Als u op dezelfde dag een afspraak bij de mondhygiënist en de tandarts mist geldt hiervoor dat u van beide gemiste afspraken een factuur ontvangt.

U wordt vriendelijk verzocht op tijd aanwezig te zijn. Wij doen onze uiterste best om u op tijd te helpen, maar we vragen uw begrip voor onvoorziene situaties die voor uitloop kunnen zorgen bij de tandarts of mondhygiënist.

Wij zijn dagelijks tussen 08.30 uur en 16.30 uur telefonisch goed bereikbaar. Buiten deze uren staat het antwoordapparaat aan met instructies hoe te handelen indien een spoedbehandeling noodzakelijk is.  Voor het wijzigen van afspraken of voor andere vragen kunt u ook altijd even binnenlopen of ons een e-mail sturen.

Betalingen en facturen
Wij werken met een factoringbedrijf genaamd “Infomedics“. Wanneer u verzekerd bent voor mondzorg, sturen wij uw factuur via Infomedics, door naar uw zorgverzekeraar. Mocht er nog een eigen bijdrage zijn, krijgt u de restfactuur van Infomedics.

Wanneer u niet verzekerd bent voor mondzorg, verzoeken wij u om de factuur direct na afloop van de behandeling bij de balie te voldoen. Wegens veiligheidsoverwegingen kunt u alleen per pinbetaling bij ons afrekenen.

Wanneer er bij u uitgebreide of meerdere behandelingen noodzakelijk zijn, krijgt u van ons een begroting mee, deze kan ook per e-mail naar u opgestuurd worden.

 Klachtenprocedure
Indien u een bezwaar of klacht heeft, kunt u zich wenden tot mw. Samin Torabi. Zij zal proberen zo goed mogelijk met u tot een oplossing te komen. Indien er geen bevredigende oplossing is, zal zij u informeren hoe verder te handelen.

Telefoon / adreswijzigingen
Als u verhuisd bent of een ander telefoonnummer hebt, wil u dan zo vriendelijk zijn de balie hiervan op de hoogte te stellen.

Taalbarrière
In onze praktijk zijn de gangbare talen Nederlands en Engels. Als uw moeite heeft met het verstaan van een van deze talen verzoeken wij u een volwassene mee te nemen die voor u kan vertalen. Zowel bij de tandarts als bij de mondhygiënist wordt veel uitleg gegeven. Wanneer deze uitleg niet goed begrepen wordt, kan de behandeling hierdoor worden belemmerd.

 

Prijslijst