Afspraken en Bereikbaarheid

Bij het maken van de afspraak aan de balie krijgt u een afsprakenkaartje mee. Als extra service krijgt u van ons ter herinnering een sms toegestuurd. U kunt uw afspraak tot twee werkdagen van te voren kosteloos verplaatsen. U heeft dan tot 13.30u de tijd om uw afspraak te veranderen. Bij het telefonisch wijzigen van de afspraak ontvangt u van ons een afspraakbevestiging per sms. Desgewenst kunnen we ook een afsprakenkaartje toesturen. Let op, u kunt deze sms niet beantwoorden. Het wordt niet door ons ontvangen.

Het niet nakomen of niet tijdig wijzigen van afspraken zullen wij de eerste keer door de vingers zien. U heeft dan het “coulance budget” verbruikt.

Vanaf een tweede keer zijn wij helaas genoodzaakt om kosten in rekening te brengen als zijnde een geringe bijdrage in onze kosten. Hiervoor zal zonder enige uitzondering een factuur worden toegestuurd.

Als bijdrage in de kosten brengen wij €1,00 per minuut in rekening.

Als u op dezelfde dag een afspraak bij de mondhygiënist en de tandarts mist, geldt hiervoor dat u een dubbele factuur ontvangt.

U wordt vriendelijk verzocht op tijd aanwezig te zijn. Wij doen onze uiterste best om u op tijd te helpen, maar we vragen uw begrip ervoor dat met name de tandarts onvoorziene situaties tegen kan komen.

Betalingen en facturen

Wij werken met een factoringbedrijf genaamd Infomedics. We sturen uw nota’s op naar dit bedrijf en zij dienen de nota’s in bij uw zorgverzekeraar. Als er een restbedrag open blijft staan die u dient te voldoen, krijgt u een nota van Infomedics.

Wanneer niet verzekerd bent voor mondzorg, verzoeken wij u om de factuur direct na afloop van de behandeling bij de balie, bij voorkeur per pinbetaling, te voldoen.

Wanneer er bij u uitgebreide of meerdere behandelingen noodzakelijk zijn, krijgt u van ons een begroting mee. Wij doen onze uiterste best om zo goed mogelijk om te gaan met uw verzekeringsbudget. Echter wij willen benadrukken dat het noodzakelijk is dat u zelf bij de zorgverzekeraar nagaat of u de behandelingen vergoed krijgt en dat u niet boven het budget gaat zitten (mits dit niet gewenst is).

Klachtenprocedure

Indien u een bezwaar of klacht heeft, kunt u zich wenden tot Samin Torabi. Zij zal proberen zo goed mogelijk met u tot een oplossing te komen. Indien er geen bevredigende oplossing is, zal zij u informeren hoe verder te handelen.

Telefoon / Adreswijzigingen

Als u verhuisd bent of een ander telefoonnummer hebt, wil u dan zo vriendelijk zijn de balie hiervan op de hoogte te stellen.

Taalbarrière

In onze praktijk zijn de gangbare talen Nederlands en Engels. Als uw moeite heeft met het verstaan van een van deze talen, verzoeken wij u een volwassene mee te nemen die voor u kan vertalen. Zowel bij de tandarts als bij de mondhygiënist wordt veel uitleg gegeven. Wanneer deze uitleg niet goed begrepen wordt, kan de behandeling hierdoor worden belemmerd.

Tarieven

In Nederland zijn de tarieven van de tandarts, mondhygiënist, orthodontist en de tandprotheticus gereguleerd, alle mondzorgverleners zijn gebonden aan maximum tarieven. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die toezicht houdt op de zorg, houdt zich samen met de mondzorgverleners bezig met de hoogte van de tarieven.

Bij De Jordaan worden tandvleesbehandelingen onder de door de overheid vastgestelde tarieven aangeboden. Voor meer informatie kunt u uw behandelaar raadplegen.

De tarievenlijst is opgebouwd uit prestaties. Bij iedere prestatie hoort een code en een omschrijving van de prestatie met een toelichting. Deze toelichting legt in begrijpelijke taal uit wat de genoemde prestatie precies inhoudt. Ook op de prijsopgave en de factuur komen de codes van de prestaties terug.

Wij doen onze uiterste best om zo goed mogelijk om te gaan met uw verzekeringsbudget. Echter wij willen benadrukken dat het noodzakelijk is dat u zelf bij de zorgverzekeraar nagaat of u de behandelingen vergoed krijgt. Ook is het van belang dat u zelf in de gaten houdt dat uw budget niet wordt overschreden, mits dit niet gewenst is.

Voor meer informatie met betrekking tot onze tarieven kunt u de tarievenlijst raadplegen. U kunt ook met uw vragen over tarieven terecht bij uw behandelaar.

TERUG NAAR ONZE HOME PAGINA