TERUG NAAR ONZE HOME PAGINA

Tandarts:

De tandarts heeft een breed werkveld. Voornamelijk zal zij zich bezigheiden met periodieke controles, maken en beoordelen van röntgenfoto’s, vullen van gaatjes, aanbrengen van sealants, vervaardige van kroon- en burgwerk, prothesen en wortelkanaalbehandelingen.

Wortelkanaalbehandeling: In de tanden en kiezen zit levend weefsel. Het weefsel wordt ‘pulpa’ genoemd en bestaat uit bindweefsel, zenuwen en bloedvaten. De wortels van tanden en kiezen zijn hol. Binnenin bevindt zich een ruimte die het wortelkanaal genoemd wordt. Het wortelkanaal is tevens gevuld met levend weefsel.

Door het zenuwweefsel in de tand of kies kan warmte, kou en druk gevoeld worden. Het weefsel kan geïrriteerd raken door bijvoorbeeld tandbederf, diepe vulling, boren, overmatige druk op de tand of kies (een val of tandenknarsen) of blootliggende tandhalzen. Irritatie van de pulpa kan leiden tot pijnklachten. In het begin is de pijn vaak mild en van korte duur. De pijn kan worden opgewekt door onder andere warmte, kou of kauwen. In een verder gevorderd stadium van de zenuwontsteking kan de pijn zeer heftig zijn en lang aanhouden. Om de pijn en de ontsteking weg te nemen, voert de tandarts een wortelkanaalbehandeling uit.

Over het algemeen is de behandeling pijnloos. Na een wortelkanaalbehandeling kunt u wat napijn verwachten. Net zoals bij een operatie ontstaat er een wond. In dit geval in de tand of kies en dat zorgt voor gevoeligheid. De tandarts kan u adviseren over eventueel het gebruik van pijnstillers. Vaak wordt een gebitselement na een wortelkanaalbehandeling extra vatbaar voor breuk. In dat geval indiceert de tandarts een kapje (kroon) op het gebitselement om het te beschermen tegen breuk.

Mondhygiënist:

De mondhygiënist houdt zich voornamelijk bezig met behandelen van tandvleesontstekingen. In grote lijnen zijn er twee categorieën tandvleesontstekingen: gingivitis* en parodontitis**. Aangezien voorkomen beter is dan genezen, richt de mondhygiënist zich ook op preventie, dus het voorkomen van tandvleesontstekingen en gaatjes.

* Gingivitis is een ontsteking (=itis) van de gingiva oftewel het tandvlees. Gingivitis (tandvleesontsteking) ontstaat door de ophoping van tandplaque en tandsteen rondom tanden en kiezen. Het kenmerkt zich door roodheid en zwelling van het tandvlees. Tevens gaat het tandvlees bij aanraking bloeden. De beste manier van ingrijpen bij gingivitis is professionele gebitsreiniging door een mondhygiënist. De behandeling bestaat uit het verwijderen van tandsteen en het geven van instructies. Daarna is het aan u om de adviezen op te volgen en dagelijks een goede mondhygiëne te handhaven. Door een goede dagelijkse mondhygiëne kunt u voorkomen dat er opnieuw gingivitis ontstaat.

** De letterlijke betekenis is ontsteking (= itis) rondom (= para) de tand (= odont); oftewel de ontsteking van de weefsels rondom de tand.

Parodontitis is een bacteriële infectieziekte die ontstaat door langdurig ontstoken tandvlees. Indien parodontitis onbehandeld blijft, kan het kaakbot daardoor worden aangetast, wat leidt tot verlies van tanden en kiezen. Parodontitis is te wijten aan de activiteiten van specifieke bacteriën. Daarbij spelen ook nog verschillende andere factoren een rol, bijvoorbeeld roken, systemische aandoeningen zoals diabetes en genetische factoren. Parodontitis kan lang onopgemerkt blijven, omdat het vaak geen, of pas in een heel laat stadium, klachten met zich meebrengt. Enkele kenmerken die kunnen optreden zijn: rood, slap en gezwollen tandvlees, bloedend tandvlees bij het poetsen of eten, terugtrekkend tandvlees en losstaande tanden of kiezen. Ook een vieze smaak of een slechte adem kunnen duiden op parodontitis.

Vooronderzoek

Alvorens met de behandeling te beginnen zal de behandelaar uw gebit in kaart brengen door een uitgebreid tandvleesonderzoek. De spleetjes tussen tand en tandvlees (zogenaamde pockets) zullen opgemeten worden. Ook zal uw behandelaar een notitie maken van de aanwezige bloedingen en tandplaque rondom de gebitselementen. Alle andere afwijkingen zullen ook nauwkeurig worden genoteerd. Aan de hand van de bevindingen zal een behandelplan voor u worden opgesteld.

Initiële fase

Tandplaque en tandsteen onder het tandvlees zal door de mondhygiënist verwijderd worden met speciale instrumenten. Over het algemeen is dit zeer arbeidsintensief. Het is daarom gebruikelijk dat u een paar keer terug dient te komen tot de behandeling voltooid is. U krijgt uitgebreid instructie over hoe u thuis uw gebit schoon kunt houden. Zonder uw medewerking is het niet mogelijk om het gewenste resultaat te bereiken.

De herbeoordeling

Het weefsel rondom de tanden en kiezen heeft tijd nodig om na de gebitsreiniging in de initiële fase te herstellen. Over het algemeen zal er drie maanden gewacht worden voordat uw gebit weer onderzocht wordt, dit kan overigens per patiënt verschillen. Na deze drie maanden worden alle gegevens opnieuw gemeten en genoteerd. Het gebit wordt gereinigd daar waar het nodig is en u krijgt mondhygiëne instructies en adviezen. Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt de vervolgstrategie met u besproken.

Nazorg

Als een parodontale behandeling slaagt en het parodontium is stabiel, dan is dat een goede basis om de tanden en kiezen de rest van het leven te behouden. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat er niet opnieuw ontstoken pockets ontstaan. Dat kan alleen als elke dag alle tandplaque verwijderd wordt. Een goede mondhygiëne is dus niet alleen tijdens de behandeling belangrijk, maar daarna is dit ook een bepalende factor voor het behoud van het gebit.

Over het algemeen wordt de nazorg twee, drie of vier keer per jaar uitgevoerd, dit is afhankelijk van de mondgezondheid.

Angstige patiënten:

Angst bestaan in alle vormen en maten, angst voor de tandarts/mondhygiënist is een veel voorkomende type angst. Als u de stap zet om een afspraak bij ons in te plannen, zullen wij, stapsgewijs, de nodige behandelingen uitvoeren. Dit doen we in overleg en goedbevinden van u.

TERUG NAAR ONZE HOME PAGINA